MIMSZ

Magyar Integratív Medicina Szövetség

Az akupunktúra, - mint a Hagyományos Kínai Orvoslás része - az Evidence Based Medicineben, a kutatások jelenlegi helyzete: eredmények, kételyek, megoldások

Dr. habil. Hegyi Gabriella MD.PhD.1

1.Bevezetés és definició

A Hagyományos Kínai Orvoslás (TCM, HKO) egyik alapvető ága az akupunktúra (“dry needling”) 2. Klasszikus alapját az “energiaáramlás rendszerének tana”, az ennek alapjául szolgáló “csatornák” (vagy más szóval: meridiánok) és a mechanikus ingerlés pontjai, azaz a szúráspontok, - “akupunktúrás pontok”- felismerése adja. Ezek alkalmazása a gyógyításban történhet mechanikus ingerekkel: tűszúrással, masszírozással, hőingerléssel, vákumhatáson alapuló szívással (köpölyözéssel), de ultrahanggal, lézerrel, stb is. Kínában még a gyógynövényekről is ismert évszázadok óta, hogy melyik meridiánon fejtik ki hatásukat, jin vagy jang jellegűek, tehát a kínai fitoterápia is a csatornák és pontok ismeretét figyelembe veszi. 3

A diagnózis során fontos szerepet kap a pulzusvizsgálat: a csuklón az arteria radialis 3 újjal történő felületes és mély tapintásával is a tizenkét főmeridiánt képviselő, azoknak megfelelő szervekről kapnak értékelhető információkat. Mondhatjuk, hogy egységes elméleti megalapozottsággal bíró, önmagában konzisztens diagnosztikai és terápiás complex rendszerről van szó4 . A hagyományos kínai orvoslás több, mint 2600 éves alapművében, -amely “A Sárga Császár Belgyógyászati Könyve” címen ismert és a mai napig is a legfontosabb szakirodalom, - mindezt már írásba fektette, melyet a későbbiekben bővítettek. Említésre méltó még a fül, - mint mikrorendszer – akupunktúra, alig néhány évtizede felismert pontrendszere5 is, hiszen a már említett alapmű szerint is “…a meridiánok a fülkagylón találkoznak”. Ujabb felismerés a Yamamoto6 féle scalp rendszer megismerése és alkalmazása. Az akupunktúra során igen vékony filiformis tűket7 szúrunk a bőrfelszín meghatározott ún. “akupunktúrás” pontjaiba. A pont anatómiai helye a klasszikus leírásokon, empirián, jelenkori biofizikai méréseken, újabb ismereteken alapuló entitás.

2. Alapkérdések

Néhány, már megválaszolt és még megválaszolatlan alapkérdés vár tisztázásra:

 1. Valóban léteznek e az “akupunktúrás pontok”? Mi a “meridian”, hogyan magyarázható a szinonima rendszerben?
 2. Mi a lényege a mechanikus perifériás ingerlésnek, az akupunktúrát (pl. fájdalomcsillapítást) közvetítő idegi és neurohumorális mechanizmusnak?
 3. Van-e elfogadható releváns szakmai irodalom az akupunktúra klinikai hatékonyságára?

Ad 1. Valóban léteznek az “akupunktúrás pontok”, meridiánok?

Hatékonyabb-e, ha adott, ismert akupunktúrás ponton kezelünk, mint ha sham- akupunktúra ponton szúrunk? B. Pomeranz (1) (2001)8 az akupunktúrás fájdalomcsillapítás hatékonyságána vizsgálatával arra a következtetésre jut, hogy: akut, laboratóriumi körülmények között indukált fájdalmat emberben és állatban egyaránt igazán jól csak akupunktúrás pontok ingerlésével tudtak jól csillapítani, máshol, azaz a nem-akupunktúrás pontok ingerlésével nem volt igazán mérhető fájdalomcsillapító hatás. Ez összhangban van azzal, hogy a hatóanyag nélküli, ún. placebo tabletták is csak az esetek 30 %-ában hoztak eredményt az akut fájdalom csillapításában. Ugyanakkor krónikus fájdalmak esetén ez a különbség nem olyan nyilvánvaló. Nagy esetszám szükséges a statisztikai szignifikancia megállapításához (legalább 122 kísérleti személy vizsgálatonként), és ezt kérdést a mai napig nem zárták le. Saját kísérleteimben is (infra-kamerával vizsgálva) alacsony elektromos ellenállással jellemzett pontokon megszúrva bizonyos növényekeket, lokális felmelegedését tudtam kiváltani (az alacsonyabb elektromos ellenállás, magasabb impedancia jellemzi az akupunktúrás pontokat is, lásd később), míg az elektromos ellenállás alapján nem alacsonyabb pontok szúrására a növények nem reagáltak fokozott növekedéssel (2,3,4).

Van-e specifikus anatómiai struktúrája az akupunktúrás pontoknak?

Több mikroszkópos, elektronmikroszkópos vizsgálat tanúsága szerint nincs külön struktúra, csak az akupunktúrás pontra speciálisan jellemző bőrérzékszervünk, de az érzőidegvégződések koncentráltabb, nagyobb száma felismerhető a jelzett helyeken. 9

Az akupunktúrás pont élettani, biofizikai jellemzése

Európában a francia Niboyet írta le először (5), hogy a bőrfelszín alacsonyabb elektromos ellenállású területei, pontjai azonosíthatók az ismert akupunktúrás pontokkal.10 Az emberi bőr elektromos ellenállása illetve annak reciproka, a vezetőképesség tág határok között változik, de a környező bőrterülethez viszonyítva jelentős különbség mérhető az akupunktúrás pontokban. Az egyidejűleg a bőrellenállásra ható befolyásoló tényezőket is figyelembe kell venni, mivel a mérést számos befolyásoló tényező zavarja (hőmérséklet, mérőműszer kalibrálása). A mérés során igen gyenge mérőáramot alkalmaznunk. Mára már elterjedtek a bőr elektromos ellenállásán illetve a váltóáramú mérési elv esetén az impedancia mérésén alapuló pontkereső műszerek. A német Vollféle elektromos pont-diagnosztika és a japánoknál az ún. Ryodoraku módszer is a bőrellenállás mérésén alapszik, de a viszonylag erős mérőárammal csak viszonyítási értékeket kapunk, azaz hagyományos klinikai diagnosztikára ezen mérések nem alkalmasak, de tájékozódást adnak a HKO-ban a szabályozó körök működéséről.

A bőr felső rétege 30–100 mV potenciálkülönbséget mutat, ahol a felszín a negatívabb a mélyebb réteghez képest. A bőrpotenciál értékek mérésekor az akupunktúrás pontok szintén mérhetők, ezeken a helyeken11 nagyobb különbségek mérhetők. Sérüléskor a fenti potenciálkülönbség függvényében az ún. sérülési áram alakul ki. Ez részben magyarázatot ad a beszúrt tű által kiváltott fizikai és kémiai folyamatokra is. A „részben” jelző magyarázatra szorul. Az akupunktúra alkalmazása során ugyanis nem csak a sérülési potenciál indukál áramot, hanem a tű maga hőelemként is funkcionál, mivel a beszúrás idején a két vége között több mint 10 Celsius fokos hőmérséklet-különbség áll fenn 12.

Az elektromos mérések reprodukálhatók, bár a mért ellenállás-csökkenés csak részben magyarázható a szaruréteg vékonyodásával, a sűrűbb gap junction előfordulással, a dúsabb beidegzéssel és erezettséggel. A 70-es a pontokban megnövekedett metabolizmus eddigi legjobb mutatóját Frenyó Vilmos fiziológus professzor által kifejlesztett szuperérzékeny CO2 kilégzésmérő – a FREWIL respirométer – alkalmazásával találták meg. 13 A munkában a bőr elektromos ellenállását és hőmérsékletét szimultán mérték a bőr légzésével. Eredménye: a bőrlégzés közel 52%-ban összefügg a bőr-kapillárisokban áramló vér CO2 tartalmával. Az akupunktúrás pont felett kijutó jelentős CO2 mennyiség élettani szerepe az lehet, hogy mikro-üvegház hatást érvényesítve gátolja a hőenergia elszökését a pontokon (amivel magyarázhatóvá válik az infrakamerás képeken relatíve “hőszegény” akupunktúrás pontkép). Bergman (1980) kimutatta, hogy az “akupunktúrás pontok” infravörös emissióval rendelkeznek.

Mi a “Meridian” fogalma? Mai ismereteink szerint ez olyan speciális virtuális hálózati rendszer, amely az ismert, bioaktiv akupunktúrás pontok egymás utáni szekvenciáit jelenti, azaz nem elkülöníthető és megfogható anatómiai stuktúra. Ezt támasztja alá az újabb szemlélet is, amely a gerincvelői szelvényezettség ébrényi stukturáihoz rendeli a “meridian” pontjait a gyakorlati alkalmazásban is. A fogalom érdekessége, hogy a Head (ill. ugyanebben az időben kimutatta Zaricott, Mckenzie is!) zónákat a XIX század végén ismerhettük meg, de ennek gyakorlati tapasztalata és felismerése köszön vissza a “Meridiánon” levő szekvenciális pontok elhelyezkedésében és évszázadokon át történő gyakorlati alkalmazásában is!

Ad 2. Mi az akupunktúrát (pl. akupunktúrás fájdalomcsillapítást) közvetítő idegi és neurohumorális mechanizmus?

A legkorábbi világos választ a tűszúrás és a tűn keresztül alkalmazott alacsony frekvenciájú elektroakupunktúra (EA) idegi mediációjára Chiang (1973) adta meg, amely kutatások azóta kiterjedtek. Kimutatta, hogy az izomhoz vezető II. és III. típusú rostok váltják ki az ún. “tovaterjedő” tűérzést, ami összefügg a hatással, amit az erős, az ingerlés hatására fellépő izomkontrakciók megzavarnak. Ezért fontos az alacsony frekvenciájú, magasabb áramerősségű elektromos ingerlés 14. A másik fontos felismerés, hogy a kiváltott érzéstelenítő hatás nem szervspecifikus. Ez megfelel a mára már általánosan elfogadott alábbi idegi mechanizmusnak alacsony frekvenciájú és nagy intenzitású EA esetén15.

A beszúrt tű által aktivált érző receptor impulzust general, amely a gerincvelőbe, majd kereszeződve a nagy felszálló pályákon felfelé haladva az agykéregig jut el. A tovahaladásért felelős rostok kis átmérőjű myelinizált II. és III. típusú afferensek. Ezek felelősek a terjedő tűérzés által kiváltott zsibbadás és teltség érzetért (a fájdalmat már a csupasz IV. típusú rostok mediálják.) Bőrideg aktiválása esetén az A-delta rostok játszanak szerepet. 16 A gerincvelőben az aktivált idegsejt rövid szegmentális ágat ad le, ami endorfinerg. Ez enkefalin vagy dynorfin, de nem ß- endorfin mediációval preszinaptikusan gátol, és így megakadályozza a fájdalominger áttevődését. Ezáltal az enkefalinok és a dynorfin már a gerincvelő szintjén blokkolhatják a fájdalmat. A tűinger a továbbiakban a nagy felszálló pályákon keresztül a thalamusba halad a gerincvelőben és a középagy peraqueductalis szürkeállományában (PAG), ami enkefalin mediációval aktiválja a raphe nucleust a nyúltvelő kaudális részében. Ez a gerincvelő dorsolaterális (DLT) részében leszálló impulzusokat küld vissza monoamin (szerotonin és norepinefrin) mediációval a gerincvelői sejtekhez. Ezáltal itt a fájdalomingert közvetítő második sejt postszinaptikus gátlás alá kerül, míg az első sejtet preszinaptikusan gátlódik monoamin mediációval. Mindkét monoamin mechanizmus részt vehet a fájdalom csillapításában. Az eredetileg aktivált gerincvelői felszálló pálya ß-endorfin mediációval aktiválja továbbá a hipotalamusz-hipofízis komplexben a nucleus arcuatust, míg a hipotalamusz más része magától a hipofízistől kap ß-endorfint. Ez csak kismértékben hat a véráramon keresztül, inkább direkt retrográd úton jut el a sejthez, anélkül, hogy átjutna a vér-agy gáton. Mindenesetre a hypophysis kiírtása meggátolja az akupunktúrás hatás kialakulását. A hypophysis a ß-endorfinnal equimoláris mennyiségben ACTH-t is kiszabadít (hiszen közös a prekurzoruk).

Az ACTH a mellékvesekéregben cortisol elválasztását serkenti, ami megmagyarázza az akupunktúra gyulladáscsökkentő hatását olyan kórképekben, mint az asztma, artritis, stb. Ugyanakkor ezen kis cortisol mennyiség nem jár káros mellékhatás, vagy pozitiv feedback kialakulásával.

Az újabb radiológiai vizsgálati módszerek (PET, fMRI) bizonyítják, hogy az akupunktúra további központi idegrendszeri struktúrákat is aktivál, úgymint a nucleus accumbens, amygdala, habenula, thalamus magvak, stb.17

Az akupunktúra fájdalomcsillapító hatásmechanizmusa kutatása talán a legizgalmasabb szakaszát jelentette az, amikor bizonyossá vált, hogy az endorfin antagonista naloxon gátolja az akupunktúrás fájdalomcsillapítást is. Egy kísérletben önként jelentkezőknek laboratóriumi úton előidézett fogfájás enyhítésére a Vastagbél-4 pont18 manuális ingerlésével adtak akupunktúrás kezelést. Az egyik csoportnak – anélkül, hogy a kísérletben résztvevők tudták volna, hogy melyik csoportba tartoznak – intravénás fiziológiás sóoldatot adtak, míg a másik csoportba tartozók intravénás naloxont kaptak. (Ez egy tipikus példája a kontrollált, kettős-vak klinikai kísérletnek.) Az első csoportba tartozók fájdalma harminc percen belül megszűnt, és a hatás egy órán túl is tartott. A naloxon csoportba tartozók fájdalma nem csökkent, dacára a tűkezelésnek. Ugyanakkor a placebo csoport tagjainak placebo injekciót adtak, úgy állítva be azt, mint erős fájdalomcsillapító szert. Az ebbe tartozók semmiféle fájdalomcsökkenést nem tapasztaltak.19 Egy későbbi kutatás, melyet Cheng és Pomeranz végeztek (6) azt az eredményt hozta, hogy a naloxon növekvő dózisai az akupunktúrás analgézia (AA) növekvő blokkolását okozzák. Rövidesen leírták, hogy a naloxon AA-t blokkoló mennyisége függ az alkalmazott elektroakupunktúra (EA) frekvenciájától. 2 Hz esetén kevesebb, mint 15 Hz-es ingerlés esetén és a 100 Hz frekvenciával végzett EA fájdalomcsillapítás gátlásához már viszonylag sok naloxon adására volt szükség. Kereszt-tolerancia vizsgálatok alapján bizonyossá vált, hogy a tűvel történő ingerlés frekvenciájától függően más és más az endogén ópiát mediáció, és mindez más és más receptorokon keresztül érvényesül.20 1985-ben izoláltak először szarvasmarha agyából egy antiopioid peptidet, ami kémiailag az angiotenzin II-vel volt azonos. Ennek alapján az ACE gátló vérnyomáscsökkentőkkel való összehasonlításban érdekes az akupunktúra vérnyomáscsökkentő hatásának magyarázata. Régóta ismert ugyanis az opioidok vérnyomáscsökkentő hatása. Gyógyszerként való felhasználásuknak csupán az az akadálya, hogy a szervezetben nagyon gyorsan lebomlanak. Ha viszont gátoljuk az angiotensin II. végső szintézisét – erre jók pl. az ACE gátlók is –nem tudja érvényesíteni antiopioid hatását, vagyis csökkentjük a vérnyomást, de az végső soron a szervezet opioid peptideinek a hatására következik be. Mennyivel közvetlenebb út lehet az un. neurogen stadiumban levő hypertoniás betegnél az opioidok közvetítésével elért vérnyomáscsökkentés akupunktúrával! 21

Ismert korábbi magyarázatok az akupunktúra hatásmechanizmusát illetően:

 • Az “augmentation” („növekedést előidéző” ?) elmélet – Az akupunktúra megemeli a trigliceridek, egyes hormonok, a prosztaglandinok, a fehérvérsejtek, a gamma globulinok, az opszoninok, és az antitestek mennyiségét. (immunstimuláló hatás)
 • “Endorfin” teória – Az akupunktúra serkenti az endorfinok (leginkább az enkefalinok, ill. dinorfinok) termelődését. (fájdalomcsillapítás)
 • “Neurotranszmitter” teória – Az akupuntúra képes befolyásolni több neurotranszmitter termelődését és szekrécióját (szerotonin, noradrenalin). (depresszió és érzelmi zavarok, a csökkent szerotonin szint fogyáshoz vezethet)
 • “Keringési/vazomotoros” elmélet: Az akupunktúra vazodilatátor anyagokat szabadít fel (pl. hisztamin). (ödéma, neuropatia és sérülést követő regeneráció)
 • “Gate Control” teória – Az akupunktúra által stimulált szomatoszenzoros rostok a gerincvelői interneuronok szintjén gátolják a viszceroszenzoros rostokon beérkező fájdalom információt, megakadályozva annak a magasabb központokba történő továbbhaladását és a fájdalom megélését. (anesztézia és fájdalomcsillapítás, Diffuse Noxious Inhibiting Control, le Bars)

Más, lényegesen többet tartalmazó csoportositásban ma az alábbi elméletek nyertek bizonyítást:

1. Lokális -segmentális hatás: axon reflex, vasoactiv neuropeptidek: pl. calcitonin gene related peptid (CGRP), Substance P, (SP) Lundeberg, Kashiba, Schaffer, Calsson, 1991, 1992, 1998, Endomorhin – antiinflammative hatás, (Stein, Yassouridis, 1998)

2. Trigger pontok (amelyek 70 %-ban megegyeznek az akupunktúrás pontokkal!): myofascialis fájdalomszindrómák kezelhetősége (D. Irnich, Bayer, Charitee Uni, 2002), myofascialis triggerpontok és AKU pontok (S.Birch, 2003, lokalis trigger pontok, mint ASHI pontok, detonizáló hatás a triggerpontokra (Hong, 1994)

3. Regionalis perfusion változás: akupunktúra / elektroakupunktúra kapcsolata (Lundeberg, Karolinska Institute, 1999), perifériás keringésfokozódás (Jansen, 1989), elektromos stimulació M.Raynaud-ban (Kaada, 1982) “segment-reflectorikus” hatás (Sato, 1995, Smidt, 1973) lokális szöveti mediátorok szerepe (CGRP, stb.)

4. Nociceptive afferentació gátlása: intenziv fájdalominger, A-delta rostok (Sandkuhler, 2001) állatmodellben fájdalomcsökkentés (Anderson/Lundeberg, 1995), A-delta aff. hosszú idejű gátlást eredményez a felszálló afferentációs pályákon ( Liu, Chen, Sankuhler, 2000), (Toda/Ichioka, Liu, 1983)

5. Melzack-Wall Control gate elmélet: ma már a módositott neuromatrix elmélettel kibővitetten. “Gate Control” elmélet, (50 éves…) továbbfejlesztett elmélete : “neuromatrix”,1999, A delta rostok - A beta-rostok közötti ingerlési különbség, signaltovahaladás sebessége, heteroszegmentális nociceptiv ingergátlás (Sandkuhler, 1996) része a supraspinalis descendáló gátlómech.-nak.

6. Segment reflectórikus hatás: somatoviscerális reflexkör, nociceptiv neuronpopuláció- convergálás a gerincvelőben - Shu pontok (Janik/Habler, 2002), viscerocutanvisceromotorikus reflex-Head zónák (Head, Zaricott, McKenzie, 1897), kötőszöveti tónusmegváltozás a szerv kivetülési zónája felett (Zimmermann, 2004)

7. Systemás hatások: supraspinális leszálló gátlórendszer aktivációja (Cao, 2002, - Tagechige,1992), psychés/fizikális, fájdalom stresszre is (B. Pomeranz, 1996), stressanalgézia: stressz által indukált fájdalomérzetcsökkenés, Fancelov, 1999), endomorphin rendszer rövid idejű aktiválása- (de: igy nem elegendő a magyarázat az AP hoszabb hatására!)

8. DNIC: “a fájdalom megakadályozza a fájdalmat” (La Bars, 2002), Villanueva, LA Bars, 1995: “...Az akupunktúra „fájdalmas” ingere megakadályozza a további fájdalmat...”

9. Endorfin rendszer: Han, Xie, 1984, Peking, endorphinerg rendszer aktiválódása, (Tageshige, Pomeranz 2000, Han, Terenius 1982 - eddig is az egyik legelfogadottabb magyarázat, endorphinrendszer reguláció csökkenés, dysregulációs változások krónikus fájdalomszindrómákban (pl. lumboischialgia, fejfájások, fibromyalgia)

10. Cerebrális hatások: fMRI vizsgálatok, PET, limbikus rendszer aktiválása (Hui, 2000, - Hui 2005, Hsieh et al., 2001), LI 4+ST 36: hypothalamus, periaquaductalis szürkeállomány, Gyrus Cinguli, cerebellum, sensomotorikus cortex (Gareus et al. 2002, Biella et al. 2001, R. Niemtchow, 2007), neurális jelmoduláció cerebrovascularis izgalomban -migrainben hatásos (Becker 2004)

11. Vegetative autonom idegrendszeri hatások: akupunktúra alatt sympaticotonia, utána parasympaticotonus növekedése (Ernst, Lee, 1986) “poststimulative sympaticolysis”- Anderson, Lundeberg, 1996)

12. Endocrine hatások: Hypothalamus aktivációja (Hsieh et al. 2001), Hypothalamushypophysis axis szerepe, Humorális endocrin változások magyarázata, emelkedett oxytocin szint EAV22 után (Uvnas, Moberg, 1963)

Ad 3. Van-e elfogadható adat az akupunktúra klinikai hatékonyságára?

A klinikai hatékonyságot csak human egyedeken végzett, gondosan megtervezett kísérletekkel lehet megbecsülni. Először az “evidence-based medicine” alapvető feltételeivel foglalkozunk, majd a már bizonyított klinikai hatástanulmányokkal.

3. A rendszeres összegző áttekintés a tényeken alapuló orvoslásban

A hatékonyság eldöntésének általánosan elfogadott feltétele az elegendően nagy esetszámra elvégzett, jól megtervezett, randomizált, kontrollált kísérletek végzése. A 90-es évek közepéig az egy bizonyos betegségre vonatkozó ilyen kísérletek rendszeres összegzését metaanalízisnek is hívták. Ma ez utóbbi egy sajátos statisztikai eljárás, amiben az egyes kísérletek a vizsgált entitások. A tényeken alapuló orvoslás „lelkiismeretes, nyílt és megfontolt használata a jelenlegi legjobban bizonyított tényeknek a betegek kezeléséről hozott döntésekben”. (Ezzo et al, 2001). Elvárható az orvostól, hogy a legjobb klinikai tapasztalatait ötvözze a rendszerbe foglalt, legjobban alátámasztott kutatási eredményekkel. A rendszeres összegzésekbe bevont publikációknak, függetlenül az adott vizsgálat kimenetelétől, meg kell felelniük bizonyos különleges feltételeknek. Így tudjuk a legjobban biztosítani az elfogulatlan értékelést, és a kísérletek puszta megismétlése is elkerülhető, ha ismétlés nem jobb, nem ad újabb információt az előbbinél. A következtetések új munkahipotézisek megfogalmazását is jelentik a jövőbeni kutatás számára.

Az elfogultság kiküszöböléséhez mindenekelőtt meg kell találni a releváns cikkeket. E célból első közelítésben a MEDLINE adatbázisát választhatjuk, de ismert, hogy ez az adatbázis csak kb. 58%- ban tartalmazza az akupunktúrára vonatkozó közleményeket. Ilyen esetben keresni kell más adatbázisokban, továbbá nem indexelt folyóiratokban és konferencia kivonatokban is. Létezik elfogultság a közleményeket megjelentetők részéről is. Gyakran közvetlenül a kutatótól kaphatunk fiókjában heverő, nem publikált értékes munkát. Érdekes kérdés az is, hogy az angol nyelven publikált kísérletek megfelelően képviselik-e az adott terület szakirodalmát? Különösen helyénvaló ez a kérdés az akupunktúra kutatás esetében, ahol sok értékes cikk sajnos, csak kínai nyelven lát napvilágot. A közleményből adódó következtetés értékelése további fontos része az összegző áttekintés alkalmazásának. Itt a kísérlet elfogadhatóságát kell mérlegelni. Fel kell vetni a kettős vak kontrollal végzett kisérleti kritérium teljesülését (vak, mind a kísérleti, mind az eredményeket értékelő személy szempontjából), továbbá azt, hogy a résztvevők randomizáltan kerültek-e az egyes csoportokba. Fontos szempont az is, hogy megfelelően dokumentálták-e a kiesőket és a visszalépőket is. Az egyes cikkek eredményeinek kombinálására, összegzésére ma már a metaanalízis módszere az elfogadott. Ha az egyes eredmények nem egyforma súlyúak, mód van arra is, hogy a jobbnak ítélt kísérletek eredményét nagyobb súllyal vegyék számításba. Jó példa erre Ezzo és munkatársanak munkája a krónikus fájdalomcsillapítás lehetőségéről (2001).

Az elfogultság kiküszöbölésére szolgál az ún. érzékenység-analízis (angolul: sensitivity analysis) is. Ebben kombinálják a jobb és rosszabb kísérletek eredményét, és azt viszonyítják a kizárólag csak a jobb kísérletek eredményeiből kapott következtetésekhez. Ha az előbbiekből adódó következtetés „optimistább” nyilvánvaló elfogultságról van szó.Elfogultságról beszélünk akkor is, ha az összesítő – szándékosan vagy tévedésből – ugyanazt a kísérletet többször veszi számításba (például azért, mert más címen két vagy több helyen publikálták).

A CAMbrella Pan-európai kutatási project23 egyik workpackage-a foglalkozott ezzel a kérdéssel a közelmúltban, közel 17.000 cikket feldolgozva. 24

IV. Az akupunktúra bizonyított klinikai hatékonysága

Az akupunktúra kezelés a beteg individuális diagnosztikáját és kezelését jelenti. Ez azt is jelenti, hogy a pulzus- és nyelvdiagnózis sajátos kínai részletes vizsgálata szerint nincs két egyforma beteg. Ilyen értelemben is nehéz nem csak az egyes kísérletek eredményeinek összevonása, hanem maga a randomizálás is. Míg bizonyos problémákra mindig ugyanazt a pontot kezelik (például a hányinger és hányás esetén a Szívburok-6 pontot25), addig a krónikus fájdalom kórkép esetén a fájdalmat kísérő tünetek figyelembevételével más és más kezelési protokollt kell követni. Az alkalmazott akupunktúra megfelelőségének kritériuma nem csak a megfelelő szúráspontok kiválasztása, hanem további tényezők figyelembevételét is igényli:

Linde és munkatársai (1996) 5 körülményt vizsgáltak: 1.) a kiválasztott pontokat, 2.) a kezelések teljes számát, 3.) a hetenkénti kezelésszámot, 4.) egy kezelés időtartamát, és 5.) a tűérzet (kínaiul: De Csi, “QI” ) kiváltását.

Az akupunktúra megfelelőségét becsülhetjük a minimálisan elfogadható kezelésszámmal is. Molsberger és Bowing kritériuma szerint (Ezzo et al. 2001), ez legalább tíz, egyenként minimum tizenöt percig tartó kezeléssorozatot jelent, az alkalmazott pontok leírásával. Az általuk vizsgált nyolcvannyolc mozgásszervi és/vagy neurológiai megbetegedésre vonatkozó klinikai tanulmány közül mindössze tizenhat teljesítette ezt a kritériumot, és abból is mindössze kettő felelt meg a kontrollált kísérlet feltételeinek.

Patel és munkatársai javasolják, hogy az akupunktúra megfelelőségének azokat a szempontokat tekintsük, amik a pozitívabb választ adó kísérleteknél érvényesülnek. Bár ez a szempont önmagában még nem válaszolja meg azt, hogy az adott akupunktúra valóban megfelelő volt az adott megbetegedésre, megfigyelhető, hogy a kísérleti személyek jobban szerették az egyénre szabott kezelést, mint a formula szerinti pontkiválasztást. De hogyan illesszük be az individualizált kezelést a kontrollált kísérleti metodikába? “Ez olyan, mintha gyógyszerkipróbálás során egyéni, nem előírás szerinti dózisokat adnánk a betegeknek.” (Ezzo, 2001) Ezt az ellentmondást a kezelt csoport alcsoportokra bontásával tudjuk feloldani. Az egyes alcsoportokat pedig már formula szerinti pontokon kezeljük.

Az utóbbi megközelítésmódot követve ismert, hogy nincs összefüggés a kezelésbe vont pontok száma és a kezelés eredményessége között, de statisztikailag szignifikáns összefüggést kaptak a kutatók a kezelések száma és az eredményesség vonatkozásában. Hatnál kevesebb kezelés egyszer sem volt eredményes, de a tíz kezelést kapott személyek jobban gyógyultak. Ez igazolja az un. kumulativ hatást.

Egyes kórképek elfogadott akupunktúrás kezelhetősége

Összesítve az eddig végzett metaanalízis eredményeket elmondhatjuk, hogy korlátozott mértékben, de mégis tényként fogadhatjuk (“limited evidence”), hogy krónikus vagy akut fájdalom kórképekben az akupunktúra hatékonyabb, mint a tiszta placebo, az ál-akupunktúra vagy a hagyományos „nyugati” orvosi kezelés (Ezzo, 2001, Pendrick H-, Harvard Medical School, 2013)

A lumbális fájdalom akupunktúrás kezelésének hatékonyság-vizsgálata szerint az akupunktúra jó, de csak kiegészítő terápiaként ajánlják (Molsberger, 1998, Birch, 2001, Hegyi, 2013).

Fibromyalgia tünetegyüttes esetén hét tanulmány feldolgozásával úgy találták, hogy az akupunktúra sokkal hatékonyabb, mint az ál-akupunktúra, de nem végeztek hosszabb távú nyomkövetést a vizsgált tanulmányokban (Berman et al., 1999, 2013).

Ernst és munkatársa (1998, 2012) 16, majd 20 cikk összevont analízisével ugyancsak pozitívnak találta az akupunktúra alkalmazását akut fogfájás esetén.

Melchart és munkatársai huszonkét kísérlet összevont értékelésével a fejfájás kezelésében találták pozitívnak az akupunktúra alkalmazását az ál-akupunktúrához viszonyítva. Arra a következtetésre jutottak, hogy bár nincs elegendő adat arra, hogy az akupunktúra jobb lenne a gyógyszeres kezelésnél, a visszatérő fejfájós betegeket bátorítani lehet, hogy próbálják ki az akupunktúrát (1999). Tensiós fejfájásra már bátrabban ajánlott az alkalmazása (Han, Cheung, 2013).

Harminchárom tanulmány összevont értékelése azt mutatta, hogy a hányinger és a hányás tünetegyüttesben már egyedül a Szívburok-6 pont ingerlése (masszázzsal, tűvel, stb.) jelentős hatású (Vickers, 1996). Az eredmény sokban hozzájárult ahhoz, hogy 1998-ban az amerikai NIH (Nemzeti Egészségvédelmi Intézet) egyetértésre jutott az akupunktúra legális gyógymódként való kezelésében a nixoni kínai látogatást követően. (NICAM megalapitása26) Érdekes, hogy abban a négy kísérletben, ahol a betegeket érzéstelenítés alatt ingerelték ezen a ponton, a hányinger nem volt csillapítható. Talán ezen a ponton jelentős pszichés hatás is érvényesül, ami feltételezi az éber tudatállapotot.

Négy kontrollált klinikai kísérlet alapján mondhatjuk, hogy ha az akupunktúrát bevesszük a szokványos stroke rehabilitációs kezelések közé, akkor jelentősen megnő az eredményes rehabilitáció esélye, és az utókezeléssel járó költségek is számottevően csökkenthetők (Birch, 2001).

Kontrollált klinikai kísérletekben részt vevő személyek vizsgálatából levonható a következtetés: elegendő adat áll rendelkezésre annak kimondására, hogy az akupunktúra, ezen belül is a fülakupunktúrás kezelés formularizált formája, alkalmas arra, hogy az alkoholisták függőségét megszüntesse27, és ugyanakkor jobban rábírja őket az egyéb terápiák folytatására (Bullock et al., 1989). Birch (2001) szerint ugyanakkor ígéretes, de ellentmondásos a kokain- és ópiátfüggésben lévők esetében az akupunktúra szerepe. További kutatásokra lesz szükség ezen a területen. Az elvonási tünetek mérséklésére alkalmazzák szerte a világon, kiegészítő kezelésként. 28

Négy ellenőrzött, randomizált klinikai kísérlet kimenetele alapján elmondható, hogy az akupunktúrának, mint kiegészítő kezelésnek helye van az angina pectoris kezelésében (Birch, 2001). A tanulmány ajánlja az akupresszúrát is, amit a beteg önkezelés formájában is végezhet.

Gyakori vizelés, inkontinencia, visszatérő alsó húgyúti fertőzés és vesekő esetén azért ajánlható az akupunktúra, mivel lényegesen kevesebb a mellékhatása, mint a szokványos gyógyszeres terápiáknak (Birch, 2001).

A szülést megkönnyítő, a tágulási szakot pozitivan befolyásoló beavatkozás és far- illetve harántfekvéses magzat fordító hatásáról (csakis mutiparáknál!) szól a vonatkozó szakirodalom (Birch, 2001). Birch három tanulmányt értékel a már idézett munkájában. Ezek alapján elmondható, hogy fájdalmas menstruáció (dysmenorrhea), sterilitás (amenorrhea és luteális elégtelenség okán) és menopauzában előforduló hőhullámok csökkentésére találták hasznosnak az akupunkturát, de kevés kontrollált klinikai tanulmány áll ezideig rendelkezésre az összevont értékelésre, enek ellenére sok paciensnél működik az alkalmazása. Allen és munkatársai (1998) majd később mások is (V. Jalinitzhev, 2012) igazolták, hogy az akupunktúra jelentősen pozitív hatású a depressziós nők esetében. A már tárgyalt drogfüggésben történő alkalmazása is a pszichiátria- addictológia körébe tartozik, ahol a betegek vegetativ tüneteit mérsékli a kezelés során.29

Esettanulmányok és randomizált kontrollált vizsgálatok alapján a következő betegségek/ problemák esetében lehet akupunktúrás kezeléseket végezni: (forrás: WHO, 2007):

 • allergiás rhinitis, epeköves roham, dysentéria,
 • acut bakteriális bélfertőzés görcsei
 • depressziv szinezetű hangulati élet zavara, alvási zavarok,
 • depresszió krónikus megbetegedés esetében ( pl. stroke után) ,
 • dysmenorrhea, mentruációs görcsök
 • epigastriális fájdalom, (peptikus fekély, akut és krónikus gastritis), gyomorgörcs
 • faciális fájdalom (különböző erdetű), prosopalgia, craniomandibularis zavarok, temporomandibularis izületi panaszok, neuralgia
 • fejfájások (főleg a tenziós fejfájás), magasvérnyomás betegség (essentiális),
 • szülés bevezetése: tágulási szakasz könnyítése, magzati tartás korrekciója
 • térdizületi fájdalmak, derékfájdalmak (discus hernia, discopathia, postoperative fájdalmak)
 • nyaki-vállizületi panaszok, (nyakvállöv szindroma), Leukopenia
 • hányás és émelygés, veseköves görcs
 • műtét utáni fájdalom szindrómák, postoperative hányinger kezelése
 • temporomandibularis izületi panaszok, fogászati panaszok kezelés előtti- utáni fájdalomcsillapitása,
 • lágyrész reumatizmus, teniszkönyök, Lumbago,
 • stroke, transitoricus ischemias attack maradványtüneteinek javítása, rehabilitáció,
 • mozgássérült gyermekek habilitációja, mentális- és mozgásfejlesztése
 • vegetativ idegrendszeri labilitás, sympaticotonia

4. Kitekintés és jövő – a hazai helyzet

A mai „modern” akupunktúrás eljárások ötvözik a klasszikus, empirikus alapon kifejlődött eljárásokat a modern, korszerű technikai eljárásokkal. Ilyen módszer például a soft laseres biostimuláció30, a lézerakupunktúra, amely gyermekekben és idősekben kiváltja a tűvel történő ingerterápiát, toleránsabb ez a két csoport a lézer alkalmazásban. Az elektroakupunktúra esetén az elektromos áramimpulzus szolgál ingerként. Gyakran az ingerlő készülék egyben pontkeresőként is szolgál. UH, valamint mágnestér alkalmazása is vizsgált az akupunktúrás pontokon.

Természetesen Kína szomszédai (főleg Japán, Vietnam, Korea) is átvették a kínai akupunktúrás gyakorlatot. Mindhárom országban a maguk sajátos viszonyaihoz alakítva különböző technikákat is elterjesztenek. Például a japánok az igen filiformis tűket ún. csővezetővel juttatják be a bőrfelületen át, Vietnamban gyakran hosszú, 20-30 cm-es tűket is szúrnak (például a gerinc két oldalán), stb. De innen ered és Kina is átvette- azaz kölcsönösen befolyásolják a fejlődést- a tartós, un. “Embedding acupuncture” gyakorlatát, amely felszívódó, belső monofilamentumot, varratot alkalmaz a pontba juttatva, kb. 3 hétig kifejtve hatását, mint stimuláció, elkerülve a gyakori beavatkozást, főleg kisgyermekeken és idősebb felnőtteken. 31

A világ 122 országában a HKO elfogadott és gyakorolt medicina ág, amelynek népszerűsége a kínai kormány jelenlegi stratégiája szerint is növelendő32. Magyarországon 1986 óta a HIETE, majd a SzOTE, illletve a PTE ETK keretein belül tanulhatja az orvosi diplomás, mivel a 11/97. NM. rendelet és a 40/97 Korm.Rendelet alapján csakis orvosi diplomával gyakorolható komplementer gyógymódokhoz sorolja, tehát egészségügyi tevékenységként ismeri el. Továbbá, 2 éves képzés után kapja meg az oklevelét az orvos, aki ezután kérhet működési engedélyt a területi ÁNTSZ-től önálló praxisra. Magyarországon a HKO akupunkturás része az Országos Egészségbiztositási Pénztár által befogadott és finanszírozott működés a reumatológiai szakellátáson belül, de csak az állami rendelőintézetekben, ugyanakkor egyre több u.n. kiegészítő egészségbiztosítási pénztár is fizeti a kezeléseket tagjainak.

Tekintettel erre, a képzés egyetemi keretek közötti tartása és megfelelő szintje szükséges a jövőben is, az eddigieknek33 megfelelően. Ennek jegyében indokolt a Bsc. és Msc. képzés fenntartása és erősítése. Mindenekelőtt le kell szögeznünk a félelmek és bizalmatlanság miatt, hogy nem célunk „komplementer orvosokat, szakdolgozókat ” képezni. Az orvosi, diplomás egészségügyi pályát választó hallgatónak először hivatását és szakmáját alaposan ismerő szakemberré kell válnia ahhoz, hogy majd később a KM34 egyes ágait tanulmányozza, és majdan alkalmazza. Ugyanakkor szükségesnek látjuk az autentikus forrásból, kellő szakmaisággal azon orvosok, diplomas eü. szakemberek képzését, akik erre igényt tartanak és gyógyító palettájukat más, a beteg számára hasznos és veszélytelen módszerekkel is ki akarják egészíteni. Szükségesnek látszik- főleg az egyetemi hallgatók kérésére is- hogy az itt-ott hallott, vagy tapasztalt módszerekről az egyetemen is hallhassanak informatív jelleggel autentikus forrástól.

Ebből a folyamatból is látszik, hogy szükséges, hogy a képzési rendszer bővítésével, a komplementer gyógyászat helyének kidolgozásával az egészségtudatos magatartás kialakítása. A megfelelő képzés-oktatás feltétele a felelős, szakmaiságában és etikailag is megfelelő orvosi, szakdolgozói magatartásnak, amely integráltan alkalmazza a kétfajta megközelítésmódot a napi gyakorlatban.

A komplementer gyógyászat nevének megfelelően meg kell, hogy jelenjen, mint kiegészítő lehetőség a standard betegellátásban, kiemelkedő szerepe van, mint életmód tanácsadó, egészségkultúra javító mód- és eszközrendszernek a népbetegségek megelőzésében, korai tüneteik kezelésében, de a rehabilitációban és az időskori krónikus panaszok kezelésében is ott a helye.

A WHO irányelveinek, az EU CAM Roadmapnek és az MTA Orvosi Osztálya 1998, 2003-as ajánlásainak is megfelelően indokolt feladat:

 • orvosokat képezni a Hagyományos Kínai Orvoslás (akupunktúra, Tuina,) területén, egészségügyi szakdolgozókat képezni az akupresszúra területén,
 • orvosokat és gyógytornászokat képezni a manuálterápia-Tuina területén,
 • orvosokat és egészségügyi szakdolgozókat képezni a fitoterápia területén,
 • orvosokat és szakdolgozókat képezni más, kiegészítő, preventív egészségmegörző tanácsadói és rehabilitációs területeken

Orvostörténeti szempontból is, de továbbképzés jelleggel is ismereteket szükséges adni az átfogó gyógyászati filozófiákról, azok egyes megjelenési formáiról (ayurveda, tibeti, kínai, népi, távolkeleti mozgás és masszázsterápiák), valamint azon módszerekről is – kritikai állásfoglalásokkal, - melyek tudományos magyarázata ma még nem teljes. A KM kutatásának feltételei is csak egy egyetemi héttérrel képzelhetők el és valósíthatók meg. Itt állnak rendelkezésre azon gyakorlati tényezők és tapasztalatok, amelyek kivitelezhetővé tesznek ilyen irányú vizsgálatok elvégzését hazai környezetben is. (Az amerikai hasonló szervezet, a NICAM évi költségvetése 122 millió USD ma...)

Az orvosok, egészségügyi diplomások képzési és továbbképzési helyei természetszerűen az egyetemek, a szakdolgozói és egyéb továbbképzések helye az GYMSZI-ETI, vagy más, az ÁNTSZ által akkreditált oktató hely(ek). A Komplementer Medicina Tanszék a tananyagfejlesztésben vesz részt, az undergraduális oktatás keretében az alapok információszintű átadását, a postgradualis orvosképzést végzi a jövőben is, jelenleg egyedüli tanszékként az országban,- amely „módszertani központként” is működik már, összeállítva a postgradualis eljárásrendi anyagok tartalmát a rendeletmódosításhoz. A nemzetközi kapcsolatok ápolása 2004 óta folyamatos, amelyet a tanszék (pl. a kínai Hebei tartoménybeli Tangshani Orvosi Egyetemmel – HUU, a Müncheni Charitee Egyetemmel, a Bristoli egyetem Exeteri CAM Tanszékével, a Taiwani Chung Gun Memorial University-vel, a berni Orvosi Egyetem CAM tanszékével is) folytat évek óta.

5. Összefoglalás

Az akupunktúra ill. tágabb értelmezésben a HKO/TCM – a hagyományos kínai orvoslás, a nemkonvencionális, komplementer gyógymódok közül az egyik tudományosan legjobban kutatott terület, amely jelenleg a világ 114 országában hivatalosan is elfogadott, az Európai Unióban is különböző mértékben szabályozott tevékenység. (1.-2. Ábra) 35 Az alapkutatások már eddig is meggyőző adatokkal szolgáltak az akupunktúrás pontok létezéséről. A közvetítő neurohumorális transzmitterek is ma már jórészt ismertek, jelenleg kb. 40 azonosított, melyek szerepet játszanak az akupunktúra által kiváltott hatásokban. Évek óta ismert, hogy egy-egy perifériás pont ingerlése, milyen speciális agyi területeket aktivál illetve deaktivál36. A klinikai hatékonyság kérdésében azonban még sok a megválaszolatlan kérdés. Ez nemcsak annak tudható be, hogy kevés a jól kontrollált, randomizált, kettős-vak klinikai kísérlet e tárgykörben 37, hanem elvi korlátok is felmerülnek. Az akupunktúra ugyanis nehezen formularizálható, individuális kezelési forma, ami így nehezen alkalmazható kitüntetett betegcsoportok uniformizált kezelési módjaként. Mindemellett- ismert nemzetközileg is a lakosság fokozott igénye az alkalmazást illetően, valamint a tevékenységet végző szolgáltatók fokozott érdeklődése a téma iránt. Az EBM-nek megfelelő hatékony és hatásos alkalmazás fetételeinek alapja a szabályozottság, a színvonalas képzéstovábbképzés, amely évtizedek óta egyetemi keretek között folyik. Ezen képzések továbbfejlesztése, minőségi oktatása lehet csak a reális a cél eléréséhez (amelyhez hatékony alapot adhat az erre a célra létrehozott PTE Konfuciusz Intézet38 megalapitása)

IRODALOM

1. Pomeranz, Bruce (2001): in Stux, Gabriel, Hammerschlag Richard (eds.): Clinical Acupuncture, Scientific Basis. Springer

2. Eőry Ajándok – Kuzmann Ernő – Ádám Gy. (1970). Exact Mapping of Electrical Skin Resistance Taking into Account the Influential Factors Simultaneously. (English abstract). Magyar Pszichológiai Szemle. 4, 514–529.

3. Eőry Ajándok, Fischer J., Mesko A., McKenna B.(1996). Factorial Designs in the Acupuncture Research: Special Features (Advantages and Limitations) Lecture Held at "What To Do If a Randomized Trial Is Not Possible?" International Symposium, Project Münchener Modell, Munich, Germany. In the Abstract Book on page 15.

4. Eőry Ajándok (1984). In Vivo Skin Respiration (CO2) Measurements in the Acupuncture Loci. Acupuncture and Electro-Therapeutics Research. 9, 217–223.

5. Niboyet, J. E. H. (1963): La moindre résistance a l’electricité des surfaces punctiformes et des trajects cutanés concordants avec les points et méridiens basés de l’acupuncture. Imp. Luis-Jean, Lyon 6. Cheng, Richard – Pomeranz, Bruce (1979). Electroacupuncture Analgesia Is Mediated by Stereospecific Opiate Receptors and Is Reversed by Antagonists of Type 1 Receptors. Life Sci. 25, 23, 1957–1962.

7. Allen, John J. B. – Schnyer, R. N. – Hitt, S. K. (1998). The Efficacy of Acupuncture in the Treatment of Major Depression in Women. Psychological Science. 9, 397–401.

8. Berman, Brian – Ezzo, J. – Hadhazy V. – Swyers, J (1999). Is Acupuncture an Effective Treatment for Fibromyalgia? A Clinical Review Journal of Family Practice. 48, 213–218. Birch, Stephen (2001): in Stux, Gabriel – Hammerschlag Richard (eds.): Clinical Acupuncture, Scientific Basis. Springer

9. Bullock, Milton L., Culliton, P. D, Olander, R. T. (1989). Controlled Trial of Acupuncture for Severe Recidivist Alcoholism. The Lancet 2, 1435–1439.

10. Chiang, C. Y. – Chang, C. T. et al. (1973). Peripheral Afferent Pathway for Acupuncture Analgesia. Scientia Sinica. 16, 2, 210–217. 

11. Ernst, Edzard – Pittler, Max H. (1998). The Effectiveness of Acupuncture in Treating Acute Dental Pain: A Systematic Review. British Dental Journal. 184, 443–447.

12. Ezzo, Jeanette (2001): in Stux, Gabriel–Hammerschlag Richard (eds.): Clinical Acupuncture, Scientific Basis. Springer

13. Linde, Klaus, Worku, F.–Stor, W.–Wiesner-Zechmeister, M. – Pothmann, R. –Weinschutz, T.–Melchart, D. (1996). Randomized Clinical Trials of Acupuncture for Asthma – A Systematic Review. Forschende Komplementärmedizin. 3, 148–155.

14. Melchart, Dieter et al. (1999). Acupuncture for Recurrent Headache (Cohrane Review) In: Cohrane Library. Issue: 3, Update Software, Oxford.

15. NIH Consensus Conference on Acupuncture, JAMA (1998) 280, 1518-1524.

16. Shang, Charles (2001): in Stux, Gabriel, Hammerschlag Richard (eds.): Clinical Acupuncture, Scientific Basis. Springer

17. Vickers, Andrew J. (1996). Can Acupuncture Have Specific Effects on Health? A Systematic Review of Acupuncture Antiemesis Trials. Journal of the Royal Society of Medicine. 89, 303-311.

18. Ezzo JM, et al. Acupuncture-point stimulation for chemotherapy-induced nausea orvomiting. Cochrane Database Syst Rev. 2006 Apr 19;(2): CD002285

19. Trinh KV, Phillips SD, Ho E, Damsma K. Acupuncture for the alleviation of lateral epicondyle pain: a systematic review. Rheumatology. 2004; 43(9): 1085-90.

20. Linde K, Allais G, Brinkhaus B, Manheimer E, Vickers A, White AR. Acupuncture for tension-type headache. Cochrane Database Syst Rev. 2009 Jan 21

21. Trinh KV, Graham N, Gross AR, Goldsmith CH, Wang E, Cameron ID, Kay T; Cervical Overview Group. Acupuncture for neck disorders. Cochrane Database Syst Rev. 2006 Jul 19

22. A. White, N. E. Foster, M. Cummings and P. Barlas. Acupuncture treatment for chronic knee pain, a systematic Review Rheumatology 2007; 46: 384–390.

23. Center of Research on Integrative Medicine in Military (CRIMM), Samueli Institute, www.SamueliInstitute.org

24. www.cambrella.eu: szakmai CAmbrella project beszámoló az Európai Unió részére, 2012.

25. Wiesener S, Falkenberg T, Hegyi G, Sarsina P, F.nneb. V, Legal status and regulation of CAM in Europe: Part III - CAM regulations in EU/EFTA/EEA pp. 1-41. A pan-European research network for Complementary and Alternative Medicine (CAM), Final report of CAMbrella Work Package 2 (2013)

26. Hegyi G, Szasz O, Szasz A: Synergy of Oncothermia and Traditional Chinese Medicine (2012) ONCOTHERMIA JOURNAL 7: p. 373 (2013)

27. Hegyi G, Li Jian: Low Back Pain-Complex Approach of Treatment by Different CAM Modalities (Acupuncture and Other Types of Dry Needling, ‘‘Targeted RF Noninvasive Physiotherapy’’ for Low Back Pain) CONFERENCE PAPERS IN MEDICINE 2013: Paper 326595. (2013)

28. Hegyi G, Fonnebo V, Johanna Hok and Wiesner S: A komplementer medicina jogállása és szabályozasa Europában, LEGE ARTIS MEDICINAE, 23:(7-8) pp. 350-363. (2013)

29. Hegyi G, Máté Á: Back pain and electrostimulation by targeted RF (Boostering), ACUPUNCTURE & ELECTRO-THERAPEUTICS RESEARCH 38:(2013) pp. 39-44. (2013) 27th International Symposium, New York, Columbia University, 2012

30. Susan Eardley, Felicity L Bishop, Francesco Cardini, Koldo Santos-Rey, Mieke Jong, Sorin Ursoniu, Simona Dragan, Gabriella Hegyi, Jorge Vas: A systematic literature review of Complementary and Alternative Medicine (CAM) prevalence in EU. Short title - systematic review of CAM prevalence in the EU, FORSCHENDE KOMPLEMENTÄRMEDIZIN 19:(Suppl.2.) Pp. 18-28. (2012)

31. Lee MS, Choi TY, Kim JI, Kim L, Ernst E (April 2011). "Acupuncture for treating attention deficit hyperactivity disorder: a systematic review and meta-analysis". Chin J Integr Med (Systematic review) 17 (4): 257–60.

32. Cho, S. H.; Whang, W. W. (2009). "Acupuncture for alcohol dependence: A systematic review". Alcoholism: Clinical and Experimental Research 33 (8): 1305–13.

33. Chen, N; Zhou, M; He, L; Zhou, D; Li, N (2010). Acupuncture for Bell's palsy. "Cochrane Database of Systematic Reviews". The Cochrane database of systematic reviews (8): CD002914.

34. Sim, H; Shin, B. C.; Lee, M. S.; Jung, A; Lee, H; Ernst, E (2011). "Acupuncture for carpal tunnel syndrome: A systematic review of randomized controlled trials". The Journal of Pain 12 (3): 307–14.

35. Linde, K; Allais, G; Brinkhaus, B; Manheimer, E; Vickers, A; White, AR (2009). "Acupuncture for migraine prophylaxis". In Linde, Klaus. Cochrane Database of Systematic Reviews (1): CD001218.

36. MacPherson, Hugh; Maschino, Alexandra C; Lewith, George; Foster, Nadine E; Witt, Claudia; Vickers, Andrew J; Acupuncture Trialists' Collaboration (2013). "Characteristics of Acupuncture Treatment Associated with Outcome: An Individual Patient Meta-Analysis of 17,922 Patients with Chronic Pain in Randomised Controlled Trials". In Eldabe, Sam. PLoS ONE 8 (10): e77438.

37. Hopton, AK; Curnoe, S; Kanaan, M; MacPherson, H (2012). "Acupuncture in practice: Mapping the providers, the patients and the settings in a national cross-sectional survey". BMJ Open (bmj.com) 2 (1): e000456. doi:10.1136/bmjopen-2011-000456

38. Lee A, Fan, LTY (2009). "Stimulation of the wrist acupuncture point P6 for preventing postoperative nausea and vomiting". In Lee, Anna. Cochrane Database Syst Rev (2): CD003281. doi:10.1002/14651858.CD003281.pub3

39. Deadman, P.; Baker, K; Al-Khafaji, M. (2007). A Manual of Acupuncture. Journal of Chinese Medicine Publications. ISBN 0951054651.

40. Jin, G.; Jin, J.X.; Jin, L.L. (2006). Contemporary Medical Acupuncture – A Systems Approach. Springer. ISBN 7040192578.

41. Guanghong Ding, Di Zhang, Meng Huang, Lina Wang, Wei Yao: Function of Collagen and Mast Cells in Acupuncture Points, Current Research in Acupuncture, 2013, pp 53-87, Springer Verlag (book)

Absztakt:

Cim: Az akupunktúra, -mint a Hagyományos Kínai Orvoslás része- az Evidence Based Medicine-ban, a kutatások jelenlegi helyzete: eredmények, kételyek, megoldások

szerző: Dr. habil. Hegyi Gabriella MD.PhD.

Kulcsszavak: definició, Tradicionális Kínai Orvoslás, akupunktúra, biofizikai tulajdonságok, hatásmechanizmus, képzés, oktatás.

Bevezetés: A komplementer orvosi terápiák egyik legelfogadottabb, legismertebb ága a Hagyományos Kínai orvoslás, iletve annak egy része, az akupunktúra. Kutatása pár évtizede komoly anyagi támogatással és inzenziven folyik az USA-ban, Európában is Kína mellett. Az Evidence Based Medicine-nek megfelelően is ma már rendelkezik alátámasztott, bizonyított kutatási eredményekkel, de továbbiak is szükségesek, amelyket a WHO és az Európai Unió is támogat.

Célkitűzés: a hatásmechanizmus és javallatokat illetően az eddigi és újabb ismereteink összefoglalása. Célunk, hogy közelebb hozzuk - a jelenkori orvosi alkalmazókhoz, - a Tradicional Chinese Medicine /Hagyományos Kínai Orvoslás klasszikus, Kínában évezredek óta alkalmazott tanait.

Módszer: nemzetközi szakirodalmi áttekintés, amely a CAMbrella Pan-európai uniós project workpackage 4-5. kutatásain alapul, amely munkában a PTE ETK Komplementer Medicina Tanszéke is résztvett.

Eredmények: Az akupunktúra ill. HKO/TCM – a hagyományos kínai orvoslás, a nemkonvencionális, komplementer gyógymódok közül az egyik legjobban kutatott terület. Már eddig is meggyőző adatokkal igazolt az akupunktúrás pontok kezelése által létrejött élettani válaszok többsége. A közvetítő neurohumorális transzmitterek is ismertek, jelenleg kb. 40-et azonosítottak, amelyek szerepet játszanak a dry needling (“akupunktúra”) mechanikus ingere által kiváltott hatásban.

Megbeszélés: A keleti és nyugati orvoslás közötti híd az ismeretek átadása, kutatása és alkalmazása az integrative orvoslásban. Az alapképzés-továbbképzés végzése egyetemi kompetencia. Az EBMnek megfelelő hatékony és hatásos alkalmazás fetételeinek alapja a színvonalas képzéstovábbképzés, amely évtizedek óta egyetemi keretek között folyik. Ezen képzések továbbfejlesztése, minőségi oktatása lehet csak a reális a cél eléréséhez (amelyhez hatékony alapot adhat az erre a célra megalapitott PTE Konfuciusz Intézet39 működése).

Abstract:

Introduction: One of the most accepted CAM therapies, most well-known branch of the TCM / TCM, which flows inzenzive research a few decades in the US, Europe, even in China. Is backed by proven research results of EBM for properly as well.

Objective: To summarize the newer understanding of the mechanism of action and indications with regard to harmonization and closer to the TCM / TCM tenets of contemporary classical Chinese medical applying for.

Method: an international literature review, which CAMmbrella, the Pan - European Union project workpackage 4. -5. based on its research , which took part in the work of the Department of Complementary Medicine, Health Science Faculty of Pecs University, as well.

Results: Acupuncture and TCM, are one of the most researched area of non–conventional, complementary therapies. We have already demonstrated convincingly established by the management of the majority of acupuncture point physiological responses. The mediator neurohormonal transmitters are already known about now. 40 have been identified which are involved in induced " dry needling" (=acupuncture) effect. 

Discussion: The “Bridge” between the Eastern and Western medicine is the appropriate knowledge transfer, research and application. The performance of in-service training is an university competence. EBM has an efficient and effective use based on the quality of training in-service training, which is conducted in University for more decades. Further development of this training, quality education can only be realistic to achieve the goals (which effectively give rise to a dedicated University Confucius Institute).

Rövidítések:

CAM: Complementary and Alternative Medicine
HKO: Hagyományos Kínai Orvoslás
EBM: Evidence Based Medicine
TCM: Traditional Chinese Medicine
Jin-jang: filozófiailag az anyag és a mozgás szinonimája, ugyanakkor az egyik az u.n. jin szerveket (spanchnikus), a másik az u.n. továbbító (üreges) szerveket is jelenti.
AA: akupunktúrás analgézia
KM: Komplementer Medicina
QI: kínai szinomima, “életerő”, “életenergia”
LI 4+ST 36: Vastagbél 4 és a Gyomor 36-os pontok együttes kezelése analgetikus hatást vált ki

Ábrák:

1. Akupuktúra szabályozottsága az EU-ban.(forrás: CAMbrella EU-project, 2012.)

 

2. A komplex Tradicionális Kínai Orvoslás (Akupunktúra, Herbal medicina, Tuina masszázs, moxa, köpölyözés) szabályozottsága az EU-ban

 1. PTE ETK Dietetikai és Fizioterápiás Intézet Komplementer Orvosi Tanszék vezetője
 2. A kínai fitoterápia, cupping, Tuina masszázstechnika is ide tartozik, szerves egészként képezve a TCM-t.
 3. Materia Medica Institute, Peking, (WHO támogatottsággal)
 4. (“Whole body complex system” -WHO terminológia)
 5. Paul Nogiere, francia orvos, 1950, WHO által a terminológia elfogadott
 6. YNSA:Yamamoto New Scalp Acupuncture, Bristol, 1986, Yamamoto japan prof. által felismert és publikált mikrorendszer
 7. anyaguk korábban ezüst, vagy arany volt, de ujabban acélból készülnek, vastagság 0,30-0,40 gauge, hosszméret:1-5 cun (2-10 cm)
 8. Bruce Pomeranz, a torontói egyetem élettani tanszéke professzora, magas kínai szakmai kitüntetést kapott a HKO kutatásaiért 1990- ben.
 9. H. Heine (a heidelbergi egyetem anatómus prof.-a) igazolta
 10. Ezen alapulnak a pontok felkeresésére szerkesztett bőrellenállásmérő készülékek
 11. néhány mm2-től akár 5 cm2 ig terjedő területek
 12. Shang (2001) megfogalmazásában az akupunktúrás pontok így a bőrfelszíni elektromos áram konvergáló pontjai.
 13. (Frenyo- Eőry, 1984)
 14. elektroakupunktúra alkalmazása fájdalomcsillapitásban
 15. (Pomeranz, 2001).
 16. Melzack - Wall kontrol kapu elmélete
 17. Yamamoto YNSA publikációk
 18. A kézfej I-II.metacarpusa közötti terület, az egyik legjelentősebb fájdalomcsillapitásra alkalmazott pont („Hegu” vagy „Hoku”)
 19. Emlékeztetőül: akut fájdalom esetén a placebo nem hatásos, csak az esetek maximum 3%-ában.
 20. Han, 2008. Peking, TCM Academy
 21. Természetes kérdéses, hogy tartós hatású-e az akupunktúrával elért vérnyomáscsökkentés folyamatosan fenálló sresszhelyzetekben?
 22. Elektroakupunktura=EAV
 23. Ezzo JM, et al. Acupuncture-point stimulation for chemotherapy-induced nausea or vomiting. Cochrane Database Syst Rev. 2006 Apr 19;(2): CD002285, A. White, N. E. Foster, M. Cummings and P. Barlas. Acupuncture treatment for chronic knee pain: a systematic Review Rheumatology 2007;46:384–390.
 24. www.cambrella.eu
 25. “Nei Guan”: alkaron a hajlitó oldalon, 3 cm-rel a csuklóredő felett középen
 26. National Institute of Complementary and Alternative Medicine, www.nicam.com
 27. csak az elvonási tüneteket mérsékli valójában!
 28. Lincoln Hospital, NY-City, Bronx, Dr. Smith által bevezetett: NADA program
 29. NADA: National Antinicotine and Drog Acupuncture kezelés, (Smith bevezetése , Bronx, NY City, Lincoln Hospital, nemzetközi program elindítása)
 30. Hegyi, G: Mechanikus és elektromágneses biostimuláció, PhD értekezés, 2000, Szt. István Egyetem
 31. Főleg handicapped gyermekeken mozgásfejlesztés miatt és stroke utáni rehabilitációban alkalmazzuk sikeresen a budapesti Yamamoto intézetben 26 éve ezt a technikát a gyógytorna és korai fejlesztés mellett.
 32. Confucius Intézetek alapitása, amelyek a TCM oktatására, kutatására alapulnak.
 33. 1986 óta van hivatalosan engedélyezett egyetemi oktatás magyarországon e témában
 34. KM=Komplementer Medicina (CAM)
 35. MTA Orvosi Osztály állásfoglalása, 2003, 2008:”tudományosan megalapozott orvosi entitás”
 36. fMRI vizsgálatokkal ma már igazolható az egyes szúrási területek agyikérgi aktiválási területe
 37. Pulak Ghosh, Paul S. Albert: A Bayesian analysis for longitudinal semicontinuous data with anapplication to an acupuncture clinical trial, Computational Statistics and Data Analysis, 2008.
 38. A kínai kormány által alapitott Konfucius Intézetek alapvető célja a kínai művészet, nyelv és kultúra elterjeztése, de speciális céllal eddig csak 6 intézet alapult a világban: a TCM/HKO-ra alapozottan, a pécsi Konfuciusz Intézet is ennek jegyében létesülhet.
 39. A kínai kormány által alapitott Konfucius Intézetek alapvető célja a kínai művészet, nyelv és kultúra elterjeztése, de speciális céllal eddig csak 6 intézet alapult a világban: a TCM/HKO-ra alapozottan, a pécsi Konfuciusz Intézet is ennek jegyében létesülhet.

2024. május 12. vasárnap

Az akupunktúra javítja a neurológiai funkciót és a gyulladáscsökkentő hatást akut ischaemiás stroke-ban szenvedő betegeknél: kettős-vak randomizált kontrollos vizsgálat - ScienceDirect  

Tovább

2024. május 12. vasárnap

A naringenin enyhíti a paklitaxel által kiváltott fájdalmat azáltal, hogy elnyomja a kalcitonin génhez kapcsolódó peptid jelátvitelt és fokozza a paklitaxel tumorellenes hatását - Pan - British Journal of Pharmacology - Wiley Online Könyvtár  

Tovább

2024. május 12. vasárnap

Kutatási hotspotok és trendek a kiegészítő és alternatív... : Orvostudomány (lww.com)  

Tovább

2024. május 12. vasárnap

A kiegészítő és alternatív gyógyászat alkalmazása és a stressz kezelésének megközelítései emlőrákos nőknél: keresztmetszeti tanulmány - ScienceDirect

Tovább

2024. május 12. vasárnap

Kiegészítő és alternatív gyógyászat alkalmazása a központi idegrendszer idiopátiás gyulladásos demyelinisatiós betegségeiben szenvedő betegeknél: keresztmetszeti vizsgálat Thaiföldön - ScienceDirect  

Tovább

2024. május 12. vasárnap

A kínai klinikai és ápolóhallgatók hozzáállása, ismeretei és akadályai a COVID-19 kiegészítő és alternatív gyógyászatának megvalósításában: keresztmetszeti tanulmány: Heliyon (cell.com)  

Tovább

2024. május 08. szerda

https://assets.researchsquare.com/files/rs-4169685/v1/a58b8bce-0f03-47c8-bec2-e64406f3d402.pdf (researchsquare.com)    

Tovább

2024. május 08. szerda

A kiegészítő és alternatív gyógyászat alkalmazása funkcionális gyomor-bélrendszeri rendellenességek esetén a szaúdi lakosság körében - ScienceDirect  

Tovább

2024. május 02. csütörtök

Határok | Az agyi infarktus akupunktúrájának bibliometriai elemzése 1993 és 2023 között (frontiersin.org)  

Tovább

2024. május 02. csütörtök

A krónikus periodontitis és a krónikus migrén társulása: Szisztematikus áttekintés és metaanalízis - ScienceDirect  

Tovább

2024. május 02. csütörtök

Mindfulness-alapú stresszcsökkentés (MBSR) fibromyalgiás betegek számára: A fájdalom megismerésének szerepe a változás mechanizmusaként - ScienceDirect  

Tovább

2024. május 02. csütörtök

A kiegészítő és alternatív gyógyászat alkalmazása és a stressz kezelésének megközelítései emlőrákos nőknél: keresztmetszeti tanulmány - ScienceDirect  

Tovább

2024. március 24. vasárnap

Van-e hatása a túlsúlynak és az elhízásnak a szülési módra és a szülés kimenetelére farfekvésben? FRABAT kohorsz vizsgálat | Nőgyógyászati és Szülészeti Levéltár (springer.com)  

Tovább

2024. március 24. vasárnap

Az akupunktúra védi az agysejteket a stroke-tól | Virágzó Akupunktúrás Központ (thriveacupuncturecenter.com)  

Tovább

2024. március 20. szerda

A nők spontán megküzdési stílusai a premenstruációs tünetek ellen: tematikus elemzés (behavsci.ir)  

Tovább

2024. március 20. szerda

Kiegészítő és alternatív gyógyászat: Narratív áttekintés... :Orvostudomány (lww.com)  

Tovább

2024. március 17. vasárnap

Protokoll: A migrénes profilaxis kezelésének hatékonysága kezelésben még nem részesült betegek és azoknál, akiknek a kezelése korábban sikertelen volt: protokoll a randomizált kontrollos vizsgálatok szisztematikus felülvizsgálatára és hálózati metaanalízisére - PMC (nih.gov)  

Tovább

2024. március 17. vasárnap

OBM Genetika | A férfi meddőség és a gyógynövény áttekintése: kiegészítő és alternatív terápiák állatmodellekben (lidsen.com)  

Tovább

2024. február 12. hétfő

Az öngyilkossági gondolatok közvetítő hatása a gyermekbántalmazás és a premenstruációs szindróma összefüggésében felnőtt nők körében | BMC Női Egészség | Teljes szöveg (biomedcentral.com)  

Tovább

2024. február 12. hétfő

A fiatal felnőttkori nők szűrése a dysmenorrhoea fogyatékosságára: országos keresztmetszeti tanulmány a CONSTANCES kohorszból - ScienceDirect  

Tovább

2024. február 04. vasárnap

Globális teher és trendek a női premenstruációs szindróma vizsgálatában 1990–2019 között | A nők mentális egészségének archívuma (springer.com)  

Tovább

2024. február 04. vasárnap

A felnőttek krónikus álmatlanságának kognitív viselkedési terápiájának összetevői és szállítási formái: szisztematikus áttekintés és komponenshálózati metaanalízis | Pszichiátria és viselkedési egészség | JAMA Pszichiátria | JAMA hálózat (jamanetwork.com)  

Tovább

2024. február 04. vasárnap

Kínai szabadalmi gyógyszer, mint kiegészítő és alternatív terápia a 2-es típusú diabetes mellitushoz: Átfogó áttekintés - ScienceDirect  

Tovább

2024. január 02. kedd

Akupunktúra elsődleges álmatlanság esetén: hatékonyság, biztonság, mechanizmus és ajánlások a klinikai gyakorlathoz - ScienceDirect  

Tovább

2024. január 02. kedd

A D-vitamin-kiegészítés hatása a D-vitamin tüneteinek súlyosságára elégtelen premenstruációs szindrómában szenvedő nők: randomizált, kontrollált vizsgálat - ScienceDirect  

Tovább

2024. január 02. kedd

A kiegészítő és alternatív gyógyászati beavatkozások jelenlegi helyzete a hasnyálmirigyrák kezelésében – áttekintés | Az onkológia jelenlegi kezelési lehetőségei (springer.com)  

Tovább

2023. december 28. csütörtök

Fedezze fel a kiegészítő és alternatív gyógyászat alkalmazását a kemoterápiában részesülő kínai nőgyógyászati betegek körében: kvalitatív fenomenológiai tanulmány | BMJ Open  

Tovább

2023. november 21. kedd

Complementary and alternative therapies in liver and gut disorders (medicinetoday.com.au)  

Tovább

2023. november 19. vasárnap

Akupunktúra vs masszázs fájdalom esetén előrehaladott rákban szenvedő betegeknél: Az IMPACT randomizált klinikai vizsgálat | Kiegészítő és alternatív gyógyászat | JAMA Network Open | JAMA hálózat  

Tovább

2023. november 12. vasárnap

A migrén fejfájás előtti és utáni fázisai: több országra kiterjedő eredmények a CaMEO – International Study | A fejfájás és fájdalom folyóirata | Teljes szöveg (biomedcentral.com)  

Tovább

2023. október 15. vasárnap

A neuromuscularis betegségek hagyományos és kiegészítő vagy alternatív terápiáinak gyakorisága és elégedettsége | Neurológiai kutatás és gyakorlat | Teljes szöveg (biomedcentral.com)  

Tovább

2023. október 15. vasárnap

A gyömbér (Zingiber Officinale Roscoe) hatása a nem alkoholos zsírmájbetegségre 2-es típusú diabetes mellitusban szenvedő betegeknél: randomizált kettős-vak placebo-kontrollos klinikai vizsgálat: Journal of Dietary Supplements: Vol 0, No 0 (tandfonline.com)  

Tovább

2023. október 12. csütörtök

A testmozgás előnyei kemoterápiában részesülő rákos betegeknél: szisztematikus áttekintés és hálózati metaanalízis | Fizikoterápia | Oxford Akadémiai (oup.com)  

Tovább

2023. október 11. szerda

A Dravet-szindróma farmakoterápiája: randomizált, kontrollált vizsgálatok szisztematikus áttekintése és hálózati metaanalízise | Gyógyszerek (springer.com)  

Tovább

2023. október 08. vasárnap

A homeopátiás kezelés hatékonysága: A randomizált, placebo-kontrollos homeopátiás vizsgálatok metaanalíziseinek szisztematikus áttekintése bármely indikációban | Szisztematikus felülvizsgálatok | Teljes szöveg (biomedcentral.com)  

Tovább

2023. október 08. vasárnap

Az ST-36 (Zusanli) és az SP-9 (Yinlingquan) akupunktúrás és elektroakupunktúrás hatása az iszkémiás futóegerek motoros viselkedésére | Orvosi akupunktúra (liebertpub.com)  

Tovább

2023. október 04. szerda

A posztoperatív hányinger és hányás akupunktúrás terápiájának kutatási trendjei 2011 és 2023 között: Bibliometriai elemzés - ScienceDirect  

Tovább

2023. szeptember 10. vasárnap

Medicina | Ingyenes teljes szöveg | Hagyományos, kiegészítő és alternatív gyógyszerek az ejakulációs rendellenességek kezelésében: szisztematikus áttekintés (mdpi.com)  

Tovább

2023. szeptember 02. szombat

Kiegészítő és alternatív gyógyászat a kemoterápia által kiváltott perifériás neuropátiával kapcsolatban: Narratív áttekintés - ScienceDirect

Tovább

2023. augusztus 26. szombat

Covid 19 esetek és társbetegségek: kiegészítő és alternatív gyógyászati rendszerek (Cam) a járvány integrált kezeléséhez - ScienceDirect

Tovább

2023. augusztus 25. péntek

Medicina | Ingyenes teljes szöveg | Intramuszkuláris elektromos stimuláció krónikus migrénes betegek trigger pontjainak kezelésére: egy kísérleti tanulmány protokollja egyetlen esettanulmányos kísérleti tervezéssel (mdpi.com)  

Tovább

2023. augusztus 25. péntek

AI Chat bot - ChatGPT-4: Új lehetőség és kihívások a kiegészítő és alternatív gyógyászatban (CAM) - ScienceDirect

Tovább

2023. augusztus 25. péntek

Attitűdök és hiedelmek a kiegészítő és alternatív gyógyászat rákos betegeknél történő alkalmazásával kapcsolatban - ScienceDirect

Tovább

2023. augusztus 25. péntek

Helyes-e kiegészítő vagy alternatív gyógyszert ajánlani annak ellenére, hogy tudom, hogy placebo? Rendben van-e kiegészítő vagy alternatív gyógyászatot ajánlani, még akkor is, ha (taylorfrancis.com)    

Tovább

2023. augusztus 03. csütörtök

Székely Andrea beszámolója Eredményesen és lelkesítően zajlott le júniusban Londonban a Homeopathy Research Institute 2023-as, ötödik tudományos konferenciája, melyen a világ legnevesebb homeopátiás kutatói és kutató klinikusai adták elő legújabb eredményeiket a homeopátia klinikai evidenciája és...

Tovább

2023. augusztus 03. csütörtök

Székely Andrea beszámolója Eredményesen és lelkesítően zajlott le júniusban Londonban a Homeopathy Research Institute 2023-as, ötödik tudományos konferenciája, melyen a világ legnevesebb homeopátiás kutatói és kutató klinikusai adták elő legújabb eredményeiket a homeopátia klinikai evidenciája és...

Tovább

2023. augusztus 02. szerda

  Mivel több mint 600 klinikai vizsgálat áll rendelkezésre, nem lehet részletes, mélyreható áttekintést adni az összes klinikai vizsgálatról és az összes vizsgált indikációról. Ezért a következő áttekintés a releváns metaanalízisekre összpontosít Research: Homeopathy - Institute of Complementary...

Tovább

2023. július 30. vasárnap

Kiegészítő és alternatív gyógyászat alkalmazása a rák kiújulásától való félelem csökkentésére a rák túlélői körében: Működik? Kiegészítő és alternatív gyógyászat alkalmazása a rák kiújulásától való félelem csökkentésére a rák túlélői körében: Működik? - ScienceDirect

Tovább

2023. július 27. csütörtök

A kiegészítő és alternatív gyógyászat ismerete, hozzáállása és gyakorlata: a betegek szemszögéből | Kutatótér (researchsquare.com) A tanulmány fő célja az volt, hogy felmérje a betegek CAM-mel kapcsolatos ismereteit, attitűdjeit és gyakorlatait.

Tovább

2023. július 24. hétfő

Tanulmányunk azt mutatja, hogy a bél mikrobiomok ok-okozati hatást gyakorolhatnak a migrénre... A bél mikrobiota oki hatásai a migrén kialakulásában | A fejfájás és fájdalom folyóirata | Teljes szöveg (biomedcentral.com)  

Tovább

2023. július 19. szerda

Paradigmaváltás a tudományok, a technika és az orvoslás körében - REAL-EOD (mtak.hu) http://real-eod.mtak.hu/11759/?fbclid=IwAR2gt2ewziqxOXJVXvimkIhyaA9fuJ6MO-75c0v_hzuai0wJEMKEidaHv2o   

Tovább

2023. július 09. vasárnap

Scientific Evidence of Acupuncture for Post-Stroke Cognitive Impairment: An Overview of Systematic R (tandfonline.com) Background Acupuncture may be effective to treat post-stroke cognitive impairment (PSCI). We aimed to evaluate the reliability of the systematic reviews/meta-analyses (SRs/MAs)...

Tovább

2023. július 09. vasárnap

Comparative efficacy of different treatments for menstrual migraine: a systematic review and network meta-analysis | The Journal of Headache and Pain | Full Text (biomedcentral.com) A menstruációs migrén a migrénes betegség egyik altípusa, amely jellemzően rokkantabb, tartósabb és nagyobb...

Tovább

2023. július 09. vasárnap

Complementary and Alternative Medicine Usage and Quality of Life...: Ingenta Connect Decreased quality of life is observed in individuals who fear surgery or experience severe symptoms due to urinary system stone disease (USSD). As a result, some patients seek complementary and alternative...

Tovább

2022. június 27. hétfő

Összeállította: prof. Dr. habil.Hegyi Gabriella MD. PhD.(Yamamoto Rehabilitáció Intézet, a PTE budapesti referenciacentruma és oktatóhelye) (Miniszteri Természetgyógyászati Tanácsadó testület tagja 1994 - 97, honoris causa miniszteri kinevezett vizsgáztató,Nemzetközi Orvosi Akupunktúrás és...

Tovább

2022. június 26. vasárnap

Available online at www.sciencedirect.com ScienceDirect European Journal of Integrative Medicine 6 (2014) 365–381 Original article The effectiveness of acupuncture or TENS for phantom limb syndrome. II: A narrative review of case studies Xiaoyang Hu a,∗ , Esmé Trevelyan a , Guoyan Yang b ,...

Tovább

2022. június 25. szombat

Dr. habil. Hegyi Gabriella MD.PhD.1 1.Bevezetés és definició A Hagyományos Kínai Orvoslás (TCM, HKO) egyik alapvető ága az akupunktúra (“dry needling”) 2. Klasszikus alapját az “energiaáramlás rendszerének tana”, az ennek alapjául szolgáló “csatornák” (vagy más szóval: meridiánok) és a...

Tovább

Beharangozó - Meghívó

A MIMSZ 3. és a MAOT 36. kongresszusa

2022. október 15.

Kőbányai Kulturális Központ

(A képre kattintva megnyílik letölthető .pdf formátumban)

Kongresszus bővebben

Facebook