MIMSZ

Magyar Integratív Medicina Szövetség

MAOT

Magyar Akupunktúrás Orvosok Társasága (MAOT)

Cím: 1196 Budapest, Petőfi u. 79.
Telefon: +36 1/ 281 30 35
Adószám: 19026404-1-43
Bankszámlaszáma: OTP 11719001-20340212
Weboldala: www.maot.hu
Taglétszám: 350 fő (2022)

A MAOT története és tevékenységének mai napig érvényes célja:

I. A MAOT hivatalos megalakulás előtti időszak.

II. A MAOT hivatalos megalakulása utáni időszak (1989. február 04.)

I. A koreai háborúban (1950-1953) egészségügyi ellátást nyújtó magyar orvosok közül néhányan megismerkedtek az akupunktúrával, ill. elsajátították művelését Hatásukra többen foglalkozni kezdtek e távol keleti gyógymóddal.

1974-ben az egészségügyi miniszter megbízásából Kínában járt egy  kéttagú küldöttség tagjaként az akupunktúra tanulmányozása céljából.

1983 májusában – a Szófiai Akupunktúrás Világkongresszuson – megalakult a Magyar Akupunktúrás Orvosok Baráti Köre – elnök Dr. Marton Sándor. Az illegalitásban nagyon aktívan működő Baráti Kör 1984-ben szervezte meg első összejövetelét Hévízen.

Az akupunktúra 1987 óta legális orvosi tevékenység Magyarországon (11/97 NM r, 40/97 Korm. Rendelet) , felügyeletét akkoriban még a Reumatológiai és Fizioterápiás Szakmai Kollégium a Szakmaközi Bizottságon keresztül gyakorolta, Az 1988-ben az akkori Orvostovábbképző Intézetben (HIETE)  megindult az oktatása is, amely azóta is töretlenül folyik immár a PTE-n 2004 óta akkreditált formában.

II. Magyar Akupunktúrás Orvosok Társasága – 1989. február 04.-én Balatonfüreden a Vitorlás Clubban alakult meg – 33 alapító taggal, Dr. Csehák Judit miniszter engedélye és az új társasági törvény által biztosított lehetőségek alapján. A társaság elnöknek Dr. Csáki Lászlót, főtitkárnak Dr. Rédey Tibort választotta meg. A megkezdett tudományos munka folytatását, az oktatást, továbbképzést a Társaság továbbra is a szívén viselte, és minden év őszén Kongresszust tartott, kezdetben váltakozó, később Balatonfüredi helyszínnel, ahol a kollégák beszámoltak eredményeikről, a nemzetközi akupunktúrás kongresszusokon hallott újabb ismeretekről.

1988-2004-ig, minden tavasszal, Dr. Pesztenlehrer István szervezésében a Győri Akupunktúrás Hétvégeken a nemzetközi akupunktúrás élet vezető személyiségei tartottak továbbképző előadásokat. MAOT kongresszust szervezett számtalan magyar tagunk azóta, most éppen a XXXVI-ra készülünk.  

1989-1992-ig megjelent az AKUPUNKTÚRA, a Magyar Akupunktúrás Orvosok Társaságának tudományos lapja, a szerkesztőbizottság első elnöke Dr. Marton Sándor volt.1990 április 17-20. Rómában rendezett – ICMART (International Council of Medical Acupuncture and Related Techniques) világkongresszuson – Társaságunk felvételt nyert. 1994-től folyamatosan, jelenleg is, Dr. Hegyi Gabriella PhD. képviseli a MAOT-ot e rangos világszervezetben.

1990 szeptemberi MAOT Kongresszuson – Hajdúszoboszlón – Dr. Lahner Antal Emlékérem alapítására került sor, amelyet kimagasló, a társaság érdekében kifejtett  munkájukért kollégáink érdemelnek ki.

1991 tavaszán az Állatorvostudományi Egyetemen a MAOT patronálásában állatorvosok részesültek akupunktúrás képzésben.

1991. szept. 3-án megjelent az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal állásfoglalása – akupunktúrát csak olyan szakorvos végezhet, aki a HIETE tanfolyam sikeres elvégzését okirattal igazolja (jártassági vizsga), ez a rendelet ma a PTE ETK-n történő sikeres vizsgához kötött 2004-óta.

1992-ben, 2008-ban  a MAOT rendezte Budapesten az ICMART világkongresszusát – a visszajelzések alapján – a nemzetközi társaság tagjainak teljes megelégedésére.

1994-ben Társaságunk felvételt nyert a Magyar Orvos Társaságok és Egyesületek Szövetségébe (MOTESZ). 2015-ben az Európai Integrativ Medicina Szövetség világkongresszusát rendeztük meg, mint tagtársaságuk

Fáradozásunk  és tárgyalásaink eredményeként az Országos Egészségügyi Pénztár (OEP, ma OKFŐ) elismerte az orvosi akupunktúrát, igaz, hogy csak az egészségügyi intézetekben a HBCs pontrendszer keretén belül finanszírozza a kezeléseket, a reumatológia-fizioterápia részeként, de ez a mai napig is így van és jelentős eredményként éljük meg, tagjaink és betegeink örömére.

A MAOT keretén belül folyó tudományos munkát bizonyítja számos könyv megjelenése, melyet kiváló tagtársaink írtak, vagy fordítottak.

A 2005-ben megtartott tisztújító közgyűlés Dr. Hegyi Gabriellát elnöknek, Dr. Bodor Gézát (sajnálatosan korai eltávozta miatt) később dr. Csiszár Róbertet főtitkárnak választotta meg, akik a mai napig is ellátják tisztségüket.

A vezetőség megszavazta a Társaság szakmai életének felfrissítése céljából több, újabb szekció megalakítását: Neurálterápiás (vezetője: prof. Dr. Hegyi Gabriella PhD.), Fitoterápiás (vezetője: dr. Kusper Zsuzsa), Orál-akupunktúrás (vezetője: dr. Csiszár Róbert) szekciók munkája indult el. A hallgatói és szakdolgozói munkacsoport is elkezdte munkáját, hiszen az akupresszúra is a HKO tevékenységei közé tartozik. Terveink szerint a masszázsok keleti formáival foglalkozó egészségügyi dolgozóknak is fórumot tudtunk biztosítani, mint pártoló tagjainknak.

A Társaság együttműködési kapcsolatot tart fenn 17 éve a Tangshan-i Orvosi Egyetemmel, (North China University, Tangshan, Hebei) ahova eddig 13 alkalommal magyar orvosi delegáció ment, mint Sino-Magyar Orvosi Fórum résztvevője-, kiváló gyakorlati és elméleti tapasztalatcserére. Ezen együttműködés alapján alakult meg a Pécsi Egyetem ÁOK-n az első Komplementer Medicina Tanszék 2005-ben, (tanszékvezető dr. Hegyi Gabriella PhD.), amely későbbiekben szervezetileg az Egészségtudományi Karon folytatta munkáját (2018 óta  mb.vezető: Dr. Szőke Henrik PhD.)

A PTE-n létrejövő TCM Konfuciusz Intézet megalakulásának is ez a két egyetem közti kapcsolat volt az alapja, amely a 6. TCM  Konfuciusz Intézet a világon és elismert szakmai programokat szervez folyamatosan bővülő taglétszámokkal.

2002 óta számos bilaterális kormányközeli pályázatot nyert el a MAOT együtt a Hebei United University-vel, amelynek eredményeképpen támogatta a P.R. KIna a TCM Konfucius Intézet létrejöttét.

A MAOT tapasztalt és kiemelkedően magas szakmai tevékenységet folytató tagjaival tevékenyen részt vesz a Pécsi Egyetemen először 2003-ban akkreditált és azóta kétévenként megszervezett pontszerző – 2 éves HKO képzés, újabban az 1 éves Neurálterápiás képzés  lebonyolításában is, amelynek során tartalmas és színvonalas elméleti és gyakorlati képzésekkel járulunk hozzá ezen ősi, mára hivatalosan a WHO és a Magyar Tudományos Akadémia által is hivatalos gyógymódnak elismert, működő és effektív orvosi szakmának újabb, magas szakmaisággal dolgozó orvosokat, egészségügyi szakembereket képezni.

A MAOT részt vett az Európai Parlament 7. keret programjának kidolgozásában, tagja volt elnöke személyében a CAMBRELLA Paneurópai Projectnek (2010-2012) , valamint a NATO tagállamok CAM kutatási projektjének (2012-2014) is. Részt vett rendszerességgel az ICMART munkájában, valamint a Komplementer Medicina Szakmai Kollégium munkájában is, 6 évig elnökét adva. Minden Világkongresszuson előadással jelentünk meg és több díjat is nyertek a Társaság tagjai a konferenciákon. (Berlin, 1992, I. díj, Edinborough, 1 díj, 1998., Sidney, 1. díj 2004. ESIM, 2015, stb.)

MAOT elnökség:

(a linkre kattintva elérhetők a CV-k)
Prof. Dr. Hegyi Gabriella PhD. – elnök
Dr. Csiszár Róbert – főtitkár
Dr. Máté Ágnes – alelnök
Dr. Saáry Kornélia – tag
Dr. Kertész Ágnes PhD. – tag
Dr. Porga Cecília – tanácsadó

A HKO, valamint neurálterápiás, fitoterápiás és orál akupunkturás szekció vezetői adnak havonta egy-egy cikket a weboldalnak, amely hivatalos közlemény formájában már megjelent. felelőse: adott szekciók vezetői

MTA (1832) , ahol dr. Laner Antal megvédte elsőként Európában a disszertációját latin nyelven az akupunktúráról... 

 Hebei Province (Nord China University of science and technology): TCM megállapodás a MAOT és a kínai egyetem között.

 

 

Beharangozó - Meghívó

A MIMSZ 3. és a MAOT 36. kongresszusa

2022. október 15.

Kőbányai Kulturális Központ

(A képre kattintva megnyílik letölthető .pdf formátumban)

Kongresszus bővebben

Facebook